POLITYKA PRYWATNOŚCI & COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Art. 1 Podstawy ochrony danych

  1. Administratorem danych osobowych jest Sławomir Chmielewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LOGIZER Sławomir Chmielewski, wpisany do Centralne Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej Os. Rusa 48/4, 61-245 Poznań, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5562540193 (dalej: Administrator).
  2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych oraz ich bezpieczeństwem można kontaktować się wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail [ ].
  3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
  4. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  5. Osoby odwiedzające stronę internetową https://logizer.pl/ mogą ją przeglądać bez podawania danych osobowych.

Art. 2 Podstawa przetwarzania danych osobowych

  1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:
  2. udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem użytkowników na adresy kontaktowe podane na stronie internetowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji, jeżeli użytkownik zgłosił się do procesu rekrutacyjnego, na podstawie obowiązku prawnego administratora i wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO);
  4. wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe);
  5. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencja niepodania danych, w zależności od przypadku, jest niemożność uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania, niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
  7. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.

Art. 3 Zakres przetwarzania danych osobowych

  1. Administrator przetwarza dane podane przez użytkownika w treści zagadnienia kierowanego do Administratora.
  2. Dane podawane przez użytkowników wykorzystywane są do: udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a także w celach statystycznych.
  3. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 Art. 4 Kontrola przetwarzania danych osobowych

  1. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
  2. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail: info@logizer.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika.
  4. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Art. 5 Udostępnianie danych osobowych

Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest  agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotowi prowadzącemu księgowość. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Art. 6 Okres przechowywania i pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych

  1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa, przy czym w zakresie dotyczącym:
  2. udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania (kontaktu), dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż w okresie do trzech lat od zakończenia kontaktu;
  3. procesu rekrutacyjnego, dane osobowe będą przetwarzane w okresie do sześciu miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji;
  4. szkoleń, konferencji, dane osobowe będą przetwarzane w okresie do trzech lat od zakończenia szkolenia.
  5. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi newsletter, dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
  6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.

POLITYKA COOKIES

Podczas korzystania z działania strony internetowej https://logizer.pl/ (dalej: „Serwis”) automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies lub inne podobne mechanizmy takie jak system Google Analytics mogą być także zapisywane w logach serwera. Wskazane mechanizmy stosowane są w celu ułatwienia użytkownikom korzystania z Serwisu, poznania ich preferencji odnośnie sposobu korzystania z niego, wyświetlania reklam i informacji dostosowanych do preferencji użytkownika. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis na Państwa urządzenia końcowe (np. komputer, telefon, tablet itp.) w czasie korzystania z Serwisu. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celu:

  1. dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę Serwisu dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Wykorzystywane przez nas pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są:

  • tzw. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów.

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując do tego odpowiednie opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Więcej przydatnych informacji na temat plików cookies mogą Państwo znaleźć pod adresem: www.wszystkoociasteczkach.pl

Obok plików cookies Serwis może również gromadzić dane w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na stronę  Serwisu.

Serwis korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawem, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Mogą państwo zablokować korzystanie z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak w takim przypadku niektóre z funkcji Serwisu mogą być niedostępne.