KONTAKT

Chcesz dowiedzie się więcej o naszej ofercie? Zadzwoń do nas lub napisz, czekamy na kontakt.

ZADBAJMY RAZEM O KONDYCJĘ TWOICH REGAŁÓW

POMOŻEMY CI ZWIĘKSZYĆ STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA

  Informujemy, że w przypadku podania przez Ciebie danych osobowych celem kontaktu i uzyskania odpowiedzi na zadane pytania:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sławomir Chmielewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LOGIZER Sławomir Chmielewski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń os.Rusa 48/4, 61-245 Poznań, NIP: 5562540193, z którym możesz kontaktować się na adres e-mail: info@logizer.pl
  2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się na dedykowany w tym celu adres e-mail: info@logizer.pl;
  3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku ze skorzystaniem przez Ciebie z kontaktu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  4. Twoje dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do realizacji określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa, jednak nie dłużej niż w okresie do trzech lat od zakończenia kontaktu;
  5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  6. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa;
  7. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, choć niezbędne abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie;
  8. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
  9. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, to jest partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych) lub podmiotom realizującym usługi na nasze zlecenie;
  10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.